De Module 2 Toets/Proefexamen!

Je volgt bij Rijschool Van de Wildenberg een modulaire opleiding bestaande uit 4 modules.
Wanneer je de eerste 2 modules hebt doorlopen welke te maken hebben met de beheersing van de auto (module 1) en minder complexe verkeerssituatie's (module 2), zal er een Module 2 toets plaatsvinden wanneer je gekozen hebt voor het nemen van een tussentijdse toets. Indien je niet hebt gekozen voor een tussentijdse toets dan zal er op dezelfde wijze, echter wanneer je ongeveer de 4 modules van je rijopleiding erop hebt zitten, een proefexamen afgenomen worden. Deze wordt afgenomen vanaf ons kantoor door een andere instructeur (deze zal de rol van examinator op zich nemen) samen met je eigen instructeur.
Dit is met name bedoeld om je goed voor te bereiden op de tussentijdse toets en het praktijkexamen. Tevens raak je op deze manier al vertrouwd met de manier van examineren. Voor ons het het ideaal om te zien of de andere instructeur mogelijk nog andere dingen ziet waar aan gewerkt moet worden. Na de rit zal er een evaluatie plaatsvinden en worden de aandachtspunten besproken.

De Tussentijdse Toets!

Deze zal vanaf het CBR afgenomen worden met eigenlijk hetzelfde doel als de module 2 toets. Je hebt nu echter alle modules doorlopen en zal daar door een examinator op beoordeeld worden. Deze mag bij een voldoende uitvoering van de bijzondere verrichtingen vrijstelling geven waardoor je deze niet op het examen hoeft te doen. Ook zal de examinator na deze toets met je bespreken wat eventueel nog aandachtspunten zijn voor je praktijkexamen. Daarnaast is het 1e herexamen gratis mocht je een pakket hebben voor als je het niet de 1e keer mocht halen.
Mocht de examendatum nog niet bekend zijn dan zal deze snel gepland worden en zullen de overige lessen daarop afgestemd worden.