Licht en zwaar motorrijbewijs.

LET OP!! VANAF 1 JAN 2014 MAG VANAF 20 JAAR BEGONNEN WORDEN MET CATEGORIE A2!!!

Wijzigingen motorrijbewijs 2013!

De leeftijd om direct je rijbewijs voor de zwaarste categorie motor te halen gaat in 2013 omhoog van 21 naar 24 jaar. De automatische omzetting van het rijbewijs beperkte categorie naar onbeperkt komt te vervallen.

De jonge motorrijder zal straks na 2 en na 4 jaar opnieuw praktijkexamen moeten doen.

Nieuwe situatie motorrijbewijs:

De nieuwe situatie voor het motorrijbewijs is vanaf 19/1/2013 als volgt: Op 17 jarige leeftijd beginnen met motorrijlessen Vanaf 18 jaar motorrijexamen voor beperkte categorie (A1) Vanaf 20 jaar opnieuw motorrijexamen doen voor categorie A2 Vanaf 22 jaar examen doen voor onbeperkte categorie (A) Vanaf 24 jaar direct motorrijexamen doen voor onbeperkte categorie (A)
De nieuwe categorieën A1, A2 en A


De nieuwe categorieën motorrijbewijs betekenen het volgende:
Motorrijbewijs A1:

Voertuig: motorrijwiel, maximaal 11 kW, maximaal 125cc, maximaal 0.1 kW per kilo ledig gewicht of, gemotoriseerde driewieler van maximaal 15 kW.
Leeftijd: vanaf 18 jaar
Examen: theorie- en praktijkexamen
 
Motorrijbewijs A2:

Voertuig: motorrijwiel, maximaal 35 kW, maximaal 0.2 kW per kilo ledig gewicht
Leeftijd: vanaf 20 jaar
Examen: praktijkexamen
Opmerking: Categorie A2 kun je alleen halen als je minstens 2 jaar in bezit bent van motorrijbewijs categorie A1.
 
Motorrijbewijs A (onbeperkt) :

Voertuig: motorrijwiel onbeperkt vermogen, of gemotoriseerde driewieler meer dan 15 kW
Leeftijd: vanaf 22 jaar wanneer 2 jaar in bezit van rijbewijs A2, en vanaf 24 jaar bij rechtstreekse verkrijging
Examen: zonder in bezit te zijn van rijbewijs A2 moet je het theorie- en praktijkexamen doen. Als je wel in bezit bent van categorie A2 doe je alleen het praktijkexamen. Nieuwe motorrijbewijzen vanaf 2013

De nieuwe motorrijbewijzen gaan in op 19 januari 2013. Voor die tijd kunt u dus nog gewoon het oude rijbewijs beperkte categorie halen. Deze wordt na 2 jaar automatisch (en dus zonder extra les- en examenkosten) omgezet naar onbeperkte categorie.